Решение (ЕС) 2016/1623 на Съвета от 1 юни 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна