Komisijas lēmums ( 1989. gada 3. marts ), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par tādu dokumentu klasificētā statusa atcelšanu, uz kuriem attiecas dienesta noslēpums vai komercnoslēpums (89/196/EEK, Euratom , EOTK)