Komisijos sprendimas 1989 m. kovo 3 d. nustatantis išsamias profesinę ar verslo paslaptį sudarančių dokumentų išslaptinimo taisykles (89/196/EEB, Euratomas, EAPB)