Kommissionens afgørelse af 3. marts 1989 om fastsættelse af visse bestemmelser for nedklassificerng af dokumenter, der er omfattet af tavshedspligten eller forretningshemmligheden (89/196/EØF, Euratom, EKSF)