Заключение на генералния адвокат Saggio представено на28 януари 1999 г.