Заключение на генералния адвокат Saggio представено на29 септември 1998 г.