Zadeva C-436/05: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sodbe Hof van Beroep Antwerpen z dne 29. novembra 2005 v zadevi 1. Lucien De Graaf, 2. Gudula Daniels proti državi Belgiji