kohtuasi C-395/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 31. oktoobri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Omavahendid – Ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMT) Euroopa Liiduga assotsieerimine – Otsus 91/482/EMÜ – Otsus 2001/822/EÜ – ÜMT päritolustaatusega kaupade tollimaksuvabalt liitu importida lubamine – Kaupade liikumissertifikaat EUR.1 – Sertifikaatide õigusvastane väljastamine ühe ÜMT ametiasutuste poolt – Impordiliikmesriikides sissenõudmata tollimaksud – ELL artikli 4 lõige 3 – Lojaalse koostöö põhimõte – Selle liikmesriigi vastutus, kellel on asjaomase ÜMTga erisuhted – Kohustus kompenseerida liidu omavahendite kaotus, mis on põhjustatud sertifikaatide EUR.1 õigusvastase väljastamisega – Piimapulbri ja riisi import Curaçaolt ning tangu ja manna import Arubalt)