Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейската централна банка — План за установяване на по-сплотено външно представителство на еврозоната на международните форуми“ [COM(2015) 602 final] и „Предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд“ [COM(2015) 603 final — 2015/0250 (NLE)]