Писмен въпрос E-5729/09, зададен от Corina Creţu (S&D) на Комисията. Мобилизиране на допълнителни ресурси и прилагане на ефективни планове за действие от страна на Комисията с цел намаляване на детската смъртност