РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (РДП) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (РДП) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба