Ogłoszenie skierowane do niektórych osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/1465 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii