Pranešimas tam tikriems asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/1465, numatytos ribojamosios priemonės