Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1407 на Комисията от 12 август 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pão de Ló de Ovar (ЗГУ)] C/2016/5338