Решение за изпълнение (ЕС) 2016/587 на Комисията от 14 април 2016 година за одобряване на технологията, използвана при ефективни външни светлини със светодиоди, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)$