Завеждане на иск на 3 февруари 2009 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Княжество Лихтенщайн (Дело E-1/09)