Sprawa T-762/18 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 września 2019 r. – Athanasiadou i Soulantikas/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Przepisy finansowe (budżet, ramy finansowe, środki własne, zwalczanie oszustw) – Postępowanie egzekucyjne – Wniosek o zawieszenie – Dopuszczalność – Brak pilnego charakteru)