kohtuasi T-762/18 R: Üldkohtu presidendi 10. septembri 2019. aasta määrus – Athanasiadou ja Soulantikas versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Finantssätted (eelarve, finantsraamistik, omavahendid, pettuste vastane võitlus) – Sundtäitmine – Peatamise taotlus – Vastuvõetavus – Kiireloomulisuse puudumine)