Věc T-762/18 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. září 2019 – Athanasiadou a Soulantikas v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních – Finanční ustanovení (rozpočet, finanční rámec, vlastní zdroje, boj proti podvodům) – Nucený výkon rozhodnutí – Návrh na zastavení – Přípustnost – Neexistence naléhavosti“)