/* */

Kotsonis/Съвет Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на21 октомври 1986 г. # Vassilios Kotsonis срещу Съвет на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 246/84. TITJUR