Oyowe и Traore/Комисия TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 13 декември 1989 г. # Augustin Oyowe и Amadou Traore срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Дело C-100/88.