Regulamentul delegat (UE) 2016/822 al Comisiei din 21 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013 cu privire la orizonturile de timp pentru perioada de lichidare, care trebuie avute în vedere pentru diferitele clase de instrumente financiare (Text cu relevanță pentru SEE)$