Komission delegoitu asetus (EU) 2016/822, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, delegoidun asetuksen (EU) N:o 153/2013 muuttamisesta eri rahoitusvälinelajien osalta huomioon otettavien realisoinnin aikavälien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)$