Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/822 af 21. april 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 153/2013 for så vidt angår de tidshorisonter for likvidationsperioden, der skal anvendes for de forskellige klasser af finansielle instrumenter (EØS-relevant tekst)$