C/2016/0107 Държавна помощ — Белгия — Държавна помощ SA 35905 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) — Концесионери, осъществяващи дейност в пристанище Антверпен — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП