Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/616 ze dne 31. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny