Bekendmaking van een vacature voor de functie van uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) (Brussel) (Tijdelijk functionaris — rang AD 14) — COM/2015/20004