Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2), Брюксел (Срочно нает служител — степен AD 14) — COM/2015/20004