TITJUR Заключение на генералния адвокат Darmon представено на13 март 1986 г. # Jean-Pierre Barcella и други срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 191/84. Barcella и др./Комисия