Определение на Съда (десети състав) от 26 май 2016 г.