Дело T-57/16: Жалба, подадена на 8 февруари 2016 — Chanel/EUIPO — Li Jing Zhou и Golden Rose 999 (Изображение на декоративен елемент)