Решение на Комисията от 6 юни 1997 година относно пускането на пазара на генетично модифицирана рапица (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), съгласно Директива 90/220/ЕИО на СъветаТекст от значение за ЕИП.$