Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/635 на Комисията от 22 април 2016 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2870/2000 по отношение на някои референтни методи за анализ на спиртните напитки C/2016/2252