Förslag till avgörande av generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe föredraget den 6 april 2016$