Sklepni predlogi generalnega pravobranilca H. Saugmandsgaarda Øeja, predstavljeni 6. aprila 2016.$