Návrhy prednesené 6. apríla 2016 – generálny advokát H. Saugmandsgaard Øe.$