Concluziile avocatului general H. Saugmandsgaard Øe prezentate la 6 aprilie 2016.$