Generalinio advokato H. Saugmandsgaard Øe išvada, pateikta 2016 m. balandžio 6 d.