Stanovisko generálního advokáta H. Saugmandsgaard Øe přednesené dne 6. dubna 2016.$