Заключение на генералния адвокат Reischl представено на5 декември 1973 г.