Решение на Съда (втори състав) от 17 март 1983 г. # Margherita Macevicius, по съпруг Hebrant, срещу Европейски парламент. # Длъжностно лице - Повишение. # Дело 252/81. Macevicius/Парламент TITJUR