PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 120/89 на Комисията от 19 януари 1989 година относно определяне на общи подробни правила за прилагането на експортни данъци и такси върху земеделските продукти