Vec C-592/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 25. novembra 2011 — Anssi Ketelä