Sprawa C-418/14: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 czerwca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – Polska) – ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna/Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu (Odesłanie prejudycjalne — Podatek akcyzowy — Dyrektywa 2003/96/WE — Zróżnicowane stawki podatku akcyzowego dla paliw silnikowych i paliw do ogrzewania — Przesłanka stosowania stawki dla paliw do ogrzewania — Złożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń, zgodnie z którymi nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych — Stosowanie stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw silnikowych w wypadku braku złożenia tego zestawienia — Zasada proporcjonalności)