Sag C-418/14: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 2. juni 2016 — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna mod Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — punktafgifter — direktiv 2003/96/EF — forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning — betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning — fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer, i henhold til hvilke de købte varer er bestemt til opvarmningsformål — anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt — proportionalitetsprincippet)