Дело C-138/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 3 март 2016 г. — Teva Pharma BV, Teva Pharmaceuticals Europe BV/Европейска агенция по лекарствата (EMA), Европейска комисия (Обжалване — Лекарствени продукти сираци — Регламент (ЕО) № 141/2000 — Регламент (ЕО) № 847/2000 — Отказ на разрешително за продажба на генеричен вариант на лекарствения продукт сирак imatinib mésilate)