Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 12 декември 2002 г. # The Procter & Gamble Company срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Абсолютни основания за отказ. # Дело T-63/01. TITJUR Procter & Gamble/OHMI (Forme d'un savon)