Sklep Komisije z dne 13. avgusta 1999 o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškimi postopki glede uvoza jeklene žice, vrvi in kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Madžarske, Indije, Republike Koreje, Mehike, Poljske, Južne Afrike in Ukrajine (notificiran pod dokumentarno številko K(1999) 2701)