Решение (ЕС) 2016/272 на Съвета от 12 февруари 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Вануату за премахване на визите за краткосрочно пребиваване