Комисия/Германия TITJUR Решение на Съда от 17 септември 1987 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Неспазване на директива. # Дело 412/85.